Euwe: “In Nederland heb ik eigenlijk nooit zoveel concurrentie gehad”

Idem, De zuiverste liefde is die tussen man en paard (Keesing/ Andriessen, Amsterdam [etc.], 1975), p. 171-181.

Bibliografische gegevens

Auteur Pam, Max
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Aantekeningen , publicist, bestuurder
Sport Schaken
Persoon Max Euwe
Nummer bibliografie 7305