Enschedese footballclub Prinses Wilhelmina 1885-1985

Bibliografische gegevens

Auteur Molenaar, Koos
Uitgave / Enschede / 1985
Aantekeningen 163 p.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Enschede
Nummer bibliografie 4565