Een voetbalwedstrijd in 1923

Halfjaarl. ber. hist. kring Warffum (1993), afl. 6, p. 14-16. Artikel over een verslag in rijmvorm door “Poere” (pseudoniem van B.H. Broekema) van de in 1923 gespeelde voetbalwedstrijd Noordpool U.F.C.-Warffum. Bevat tevens de tekst van het desbetreffende gedicht.

Bibliografische gegevens

Auteur Toonstra, J.
Uitgave / /
Sport Voetbal
Plaatsnaam Warffum
Nummer bibliografie 2839