Een sportief verhaal van vroeger

Vrouger vol. 2 (1997), afl. 3, p. 25-31. Artikel over de geschiedenis van de sportverenigingen in Harkstede in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Bibliografische gegevens

Auteur Hamminga, Arent Fokke
Uitgave / /
Plaatsnaam Harkstede
Nummer bibliografie 2792