Een roomse stad in de verdrukking: Godsdienst en cultuur

A. Vos, e.a., ’s Hertogenbosch. De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (Waanders [etc.], Zwolle [etc.], 1997), p. 381-401. Sport: p. 399-401.

Bibliografische gegevens

Auteur Beekelaar, Gerhard
Uitgave / /
Plaatsnaam Den Bosch
Nummer bibliografie 2967