Een onderzoek naar potentiële lokaties voor sportvelden

Bibliografische gegevens

Auteur Daal, E.A.
Categorie Accommodaties | Nederlandse Antillen
Uitgave Eilandgebied Curaçao Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting afdeling Planologie / / 1986
Aantekeningen 19 p.
Nummer bibliografie 1275