Een kwart eeuw sport. R.V. & A.V. “Het Noorden” 10 April 1910 10 April 1935. Jubileumnummer

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / Z.p. / 1935
Aantekeningen [21] p. Voetbal en atletiek.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Rotterdam
Nummer bibliografie 5662