Een kwart eeuw Christelijke lichamelijke opvoeding

Bibliografische gegevens

Auteur Adriaanse, J.J., e.a.
Categorie Bonden
Uitgave Propagandabureau “N.C.G.V.” / Leiden / 1935
Aantekeningen 72 p. Gedenkboek ter gelegenheid van 25-jarig bestaan van het Nederlandsch Christelijk Gymnastiek Verbond.
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Nummer bibliografie 616