Een inventarisatie van het verenigingsleven in de Bilt en Hilthoven 1884-1940

De Biltse grift vol. 11 (2002), afl. 2, p. 22-60. Een overzicht van het lokale verenigingsleven in De Bilt en Bilthoven van vóór 1940, beperkt tot organisaties die een rol speelden in de vrijetijdsbesteding zoals sport, muziek, toneel, feesten en (kerkelijk) jeugdwerk.

Bibliografische gegevens

Auteur Heijden, Jan van der
Uitgave / /
Plaatsnaam De Bilt
Nummer bibliografie 4821