Een halve eeuw V.D.O.-voetbal

De lange brug vol. 7 (1982), afl. 3, p. 20-22.

Bibliografische gegevens

Auteur Schalkwijk, M.J.A.M.
Uitgave / /
Sport Voetbal
Plaatsnaam Uithoorn
Nummer bibliografie 4235