Een gezonde ontwikkeling van het gemeentelijk sportleven. 70 jaar sportbeleid in de gemeente Goes

Bibliografische gegevens

Auteur Boogaard, Johan
Uitgave Goese Sportraad / Goes / 1996
Aantekeningen 51 p., ill. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Goese Sportraad.
Plaatsnaam Goes
Nummer bibliografie 5018