Een genre in beweging. De ongemakkelijke verhouding tussen sport en journalistiek

Jo Bardoel, e.a.%(red.), Journalistieke cultuur in Nederland (Amsterdam University Press, Amsterdam, 2002), p. 191-207.

Bibliografische gegevens

Auteur Stokvis, Ruud
Categorie Media, sportjournalistiek
Uitgave / /
Nummer bibliografie 272