Een fenomeen op de schaats. “Us Atsje” (1938-)’

Fryslân vol. 6 (2000), afl. 2 (juni), p. 57-59.

Bibliografische gegevens

Auteur Bijlsma, Hedman
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Sport Schaatsen
Persoon Atje Keulen-Dijkstra
Nummer bibliografie 7400