Een eeuw Olympia. Een uitgave ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de G.C. en F.C. Olympia

Bibliografische gegevens

Auteur Mallon, W. e.a.(samenst.)
Uitgave / Gouda / 1986
Aantekeningen XVI, 184 p., ill.
Sport Cricket | Voetbal
Plaatsnaam Gouda
Nummer bibliografie 5438