Een eeuw ijs en sneeuw. Het Limmer winterboek

Bibliografische gegevens

Auteur Brandsma, H. en R. Koelemeij
Uitgave Limmer IJsclub / Limmen / 1995
Aantekeningen 151 p., ill. Uitgave bij het 100-jarig bestaan van de Limmer IJsclub.
Sport Schaatsen
Plaatsnaam Limmen
Nummer bibliografie 4155