Dovensport, officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften | Gehandicaptensport
Uitgave Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond, later Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten Sectie Dovensport / [Amsterdam], Bunnik / 1981-2000
Aantekeningen 4 x per jaar. In mei en september 1980 verschenen proefnummers. Voortzetting van Bulletin/Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond. Niet verder verschenen.
Nummer bibliografie 6449