Donner, Johannes Hendrikus

Bosmans, J., e.a. (red.comm.), Biografisch woordenboek van Nederland 5 (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, ’s-Gravenhage, 2002). Rijks Geschiedkundige Publicatiën, p. 99-102.

Bibliografische gegevens

Auteur Münninghoff, Alexander
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Sport Schaatsen
Persoon Jan Hein Donner
Nummer bibliografie 7267