Donner: “Het is niet mijn karakter om erg veel naar andere mensen te luisteren”

Idem, De zuiverste liefde is die tussen man en paard. (Keesing/ Andriessen, Amsterdam [etc.], 1975), p. 47-63.

Bibliografische gegevens

Auteur Pam, Max
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Sport Schaatsen
Persoon Jan Hein Donner
Nummer bibliografie 7265