Dolderse Sportclub D.O.S.C. 1 november 1948-1 november 1998. Uitgave ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / Z.p. / 1999
Aantekeningen [ongepag.], ill. Lichamelijke opvoeding, tafelspelen, kaartspelen, racketsporten, balsporten en aangepast sporten.
Sport Diverse sporten
Plaatsnaam Zeist
Nummer bibliografie 4968