Documentatiebulletin

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Stichting voor Lichamelijke Opvoeding Spel en Sport in het Jeugdwerk / Amsterdam / 1955-1959
Aantekeningen 4 x per jaar. Vanaf vol. 2, afl. 4 ook orgaan van de Stichting Ons Eigen Volk.
Nummer bibliografie 6318