Discussie-nota met betrekking tot het sportbeleid van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk

Bibliografische gegevens

Auteur Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
Uitgave Staatsuitgeverij / ’s-Gravenhage / 1969
Aantekeningen 46 p., ill.
Nummer bibliografie 136