Deining rond gemengd zwemmen

Kroniek Historische Vereniging Rijswijk (1992), afl. 3, p. 69-79. Over de gemeentelijke stellingname tegen gemengd zwemmen in zwembad De Put en over de oprichting van de Rijswijksche Zwemvereeniging (RZV).

Bibliografische gegevens

Auteur Bottema, J.C.
Uitgave / /
Sport Zwemmen
Plaatsnaam Rijswijk
Nummer bibliografie 5804