De Zaanweek. Viering van het veertig-jarig jubileum der Zaanlandsche zeilvereeniging

De watersport vol. 11 (17 augustus 1922), afl. 12, p. 262-272.

Bibliografische gegevens

Auteur Broer, I.
Uitgave / /
Sport Watersport
Plaatsnaam Wormerveer
Nummer bibliografie 4302