De ware Olympische gedachte. D.O.O.D. en de Olympische Kunsttentoonstelling. Twee exposities rondom de Spelen van 1936

Jong Holland vol. 7 (1991), afl. 4, p. 30-43.

Bibliografische gegevens

Auteur Vorstenbosch, J.
Categorie Olympische Spelen 1936
Uitgave / /
Nummer bibliografie 331