De waarde van sport. Beschouwingen over sport en christelijke levensopvatting

Bibliografische gegevens

Auteur Dierick, Gerard
Categorie Rooms-Katholicisme ; >Verzuiling
Uitgave Nederlandse Katholieke Sportfederatie/Katholiek Studiecentrum / s-Hertogenbosch/Nijmegen / 1986
Aantekeningen Cahier Katholiek Studiecentrum 9. 72 p., ill.
Nummer bibliografie 476