De vrije vogelvlucht. Kunst en valkerij. Motief, portret, gedicht

Bibliografische gegevens

Auteur Huyskens, W.P.F.
Uitgave Walburg Pers / Zutphen / 1992
Aantekeningen 95 p., ill., lit.opg. Beeldende kunst en letterkunde.
Sport Valkerij
Nummer bibliografie 686