De Volley-kroniek, officieel orgaan van de Nederlandse Volleybal Bond

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Nederlandse Volleybal Bond / Voorburg / 1961-1974
Aantekeningen Maandelijks. Voortzetting van Volley. Voortgezet als Volleybal.
Sport Volleybal
Nummer bibliografie 7064