De verspreiding van de sport in Nederland. Voetbal, tennis en gymnastiek als voorbeeld

Bibliografische gegevens

Auteur Spits, Otto
Uitgave Doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam / Amsterdam / 1995
Nummer bibliografie 63