De triomfen van de Friese koninginnen van het ijs

Idem, De Friese geschiedenis in meer dan 100 verhalen (Van Gennep, Amsterdam, z.j.), p. 261-263.

Bibliografische gegevens

Auteur Huisman, Kerst
Uitgave / /
Sport Schaatsen
Plaatsnaam Friesland
Nummer bibliografie 1714