De tragiek van een zondagskind

New balls please vol. 1 (2003), afl. 2 (november), p. 105-114.

Bibliografische gegevens

Auteur Moolenaars, Marc
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Aantekeningen trainer/coach
Sport Tennis
Persoon Tjerk Bogstra
Nummer bibliografie 7206