De toeschouwer. Jubileumuitgave 1956 -D.V.- 1981. Clubblad van de sportvereniging “drempt vooruit”

Bibliografische gegevens

Auteur Koenders, Leo
Uitgave Druk: Zeegers / Doesburg / 1981
Aantekeningen [ongepag.], ill.
Sport Diverse sporten
Plaatsnaam Drempt
Nummer bibliografie 2319