De Spartaan (5761)

Gedenkschrift bevattende Sparta’s geschiedenis van 1948 tot 1963 met tevens herinneringen en cijfers uit vroegere jaren van Sparta’s historie, verschenen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan op 1 april 1963

Bibliografische gegevens

Auteur Graus, J. e.a.(red.)
Uitgave [Sparta] / z.p. [Rotterdam] / z.j. [1963]
Aantekeningen 96 p., ill.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Rotterdam
Club Sparta
Nummer bibliografie 5761