De Scherpschutter

orgaan gewijd aan de belangen van het schietwezen in Nederland, ter bevordering van ’s lands weerbaarheid, officieel orgaan der Koninklijke Vereen. van Nederlandse Scherpschutters

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Koninklijke Vereen. Van Nederlandse Scherpschutters / Hengelo (Ov.) / 1890-1967
Aantekeningen Maandelijks. Plaats van uitgave varieert. Voortgezet als Schietsport.
Sport Schietsport
Nummer bibliografie 6886