De Paardenvriend, officieel orgaan van den Nederlandschen Stalhoudersbond, weekblad gewijd aan de belangen van paardenhouders

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Nederlandsche Stalhoudersbond / Den Haag / 1904-1922
Aantekeningen Niet verder verschenen.
Sport Hippische sport
Nummer bibliografie 6729