De Overdriver. Jubileumaflevering van de Lawntennisvereniging Zaandam,1922-1972

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave Lawntennisvereniging Zaandam / Zaandam / 1972
Aantekeningen 21 p.
Sport Tennis
Plaatsnaam Zaandam
Nummer bibliografie 4329