De opkomst van het heilgymnastisch beroep in Nederland in de 19de eeuw. Over zeldzame amfibieën in een kikkerland

Bibliografische gegevens

Auteur Terlouw, Thomas J.A.
Categorie Gezondheid, inclusief fysiotherapie
Uitgave Erasmus Publishing / Rotterdam / 1991
Aantekeningen Pantaleon reeks 1. 462 p., ill., lit.opg., reg. Met een samenvatting in het Engels. Ook verschenen als proefschrift Vrije Universiteit, Amsterdam.
Nummer bibliografie 221