De Olympische Spelen. De Amsterdamsche Olympische Spelen en een overzicht van de Spelen, die hieraan vooraf gingen

Bibliografische gegevens

Auteur Groothoff, G.J.
Categorie Olympische Spelen Amsterdam 1928
Uitgave J.M. Meulenhoff / Amsterdam / z.j. [circa 1928]
Aantekeningen Meulenhoff-editie 187. 328 p., ill.
Nummer bibliografie 314