De Olympische hoogte. Over Amsterdam en de Spelen van 1992

Bibliografische gegevens

Auteur Swaan, Abram de
Categorie kandidatuur Nederland ; >Olympische Spelen 1992
Uitgave Meulenhoff / Amsterdam / 1985
Aantekeningen 95 p.
Nummer bibliografie 398