De NIS, officieel mededelingenblad van de Nederlandse Invaliden Sportbond

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften | Gehandicaptensport
Uitgave Nederlandse Invaliden Sportbond / Amsterdam, later Amersfoort / 196x-1980
Aantekeningen Maandelijks. Ondertitel varieert. Voortgezet als Gehandicaptensport.
Nummer bibliografie 6455