De Nautiliaan, 1886-1961.

Maandblad van de Roeivereniging “Nautilus” vol. 52 (1961) , afl. 1. 15 p., ill

Bibliografische gegevens

Auteur Beest, J. van e.a.(red.)
Uitgave / /
Aantekeningen .
Sport Watersport
Plaatsnaam Rotterdam
Nummer bibliografie 5771