De macro-economische betekenis van sport

Bibliografische gegevens

Auteur Puffelen, F. van, J. Rijenen en J.W. Velthuijsen,
Uitgave Stichting voor Economisch Onderzoek Universiteit van Amsterdam / Amsterdam / 1988
Aantekeningen SEO-rapport 221. 290 p., ill., lit.opg. Met een samenvatting in het Engels. Over de macro-economische betekenis van de sport in Nederland voor het peiljaar 1985.
Nummer bibliografie 169