De Lytse Reed,1919-1994. 75 jier berneriden,perioade 1969-1994

Bibliografische gegevens

Auteur Heijsbergen, Kees van
Uitgave [De Lytse Reed] / z.p. [Wergea] / 1994
Aantekeningen 64 p., ill. Tekst in het Nederlands.
Sport Schaatsen
Plaatsnaam Warga
Nummer bibliografie 2122