De Luchtklievers. Opkomst van de postduivensport in Bavel

Brieven van Paulus vol. 21 (1996), afl. 108, p. 153-155.

Bibliografische gegevens

Auteur Langen, W.
Uitgave / /
Sport Duivensport
Plaatsnaam Bavel
Nummer bibliografie 2880