De kracht van de geest

Jurryt van de Vooren, En toen was er sport. Verhalen uit de geschiedenis (Inmerc, Wormer, 2005), p. 120-127.

Bibliografische gegevens

Auteur Vooren, Jurryt van de, i.s.m. Rolf Bos
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Sport Atletiek
Persoon Jaap van der Poll
Nummer bibliografie 7531