De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond. Een historisch overzicht van de organisatie en de sporttechnische activiteiten

Bibliografische gegevens

Auteur Tielrooij, J.
Categorie Bonden
Uitgave Druk: KNGB / z.p. [Beekbergen] / z.j. [1993]
Aantekeningen 106 p., ill. Omslagtitel: KNGB 125 jaar in beweging, 1868-1993.
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Nummer bibliografie 625