De Kegelwereld, officieel orgaan van den Nederlandschen Kegelbond

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave / Amsterdam / 1909-?
Aantekeningen Wekelijks. Niet verder verschenen.
Sport Kegelen
Nummer bibliografie 6793