“De Jansens”. De drie-eenheid in onze G.V.B., die 25 jaar lang haar beste krachten hieraan heeft gegeven:

A. Joh. Jansen,Secretaris- Penningmeester. C.J. Jansen,Voorzitter van het Bestuur. Joh. Jansen,Bestuurslid,Voorzitter Strafcommissie en Technische Commissie

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave Ovimex / z.p. / 1949
Aantekeningen [ongepag.], ill. Over de Gelderse Voetbal Bond en de drie bestuurders Jansen.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Gelderland
Nummer bibliografie 2150