De Hardrijder, orgaan der Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering van het Hardrijden op de Schaats

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering van het Hardrijden op de Schaats, later Nederlandse Vereniging [etc.] / Amsterdam / 1937?-1965?
Aantekeningen Maandelijks in het winterseizoen. Niet verder verschenen.
Sport Schaatsen
Nummer bibliografie 6845