De Hardloopkrant, gratis maandblad voor de recreatieve jogger, trimmer en hardloper

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Buro Sport-Promotie, later Hobri pers / Amsterdam, Zeist / 1986-1992
Aantekeningen Maandelijks. Samengegaan met Duursport aktueel en voortgezet als HLK/Duursport.
Sport Atletiek
Nummer bibliografie 6476