De handboogschutterijen in Princenhage

Hage vol. 2 (1972), afl. 3, p. 49-65.

Bibliografische gegevens

Auteur Dirven, H.J.F.M. en P. Dekkers
Uitgave / /
Sport Boogschieten
Plaatsnaam Breda
Nummer bibliografie 2916